Daily - September 14th, 2016  [all]Rank Player Spelunker Level Video Score
4 PolPotNoodle 5-4 $868,600
12 The Mad Murf 5-4 $619,200
17 ShinGraywords 5-3 $523,575
19 Khold 4-3 $505,650
22 pakratt0013 4-2 $474,300
30 tickbite 4-4 $401,375
46 MrEikono 4-3 $305,725
64 killfish 2-3 $242,400
67 Mazerak 2-3 $240,775
73 [Zot] Chairman Steve 3-3 $231,525
78 ix 2-4 $219,275
91 gjchangmu 5-3 $198,475
103 Mr_lilelvis 4-2 $180,200
116 madskas 2-3 $164,200
129 Dr. Probably 2-3 $144,000
146 santabrake 2-4 $131,000
154 Irishdarkcrazy 2-3 $124,325
177 Duke Nukem 2-4 $109,500
185 elizibar 2-4 $104,975
218 Shaunyboy 2-2 $89,300
221 BTA88 2-2 $87,850
223 Mind_w 2-3 $87,175
228 Chilly Willy TM 3-1 $86,575
300 Monkey Boy 2-3 $69,400
306 SoM 2-3 $68,350